Odkriti Boga s Terezijo Avilsko

Odkriti Boga

Odkriti Boga s Terezijo Avisko

Knjiga je povzetek duhovnosti sv. Terezije Avilske. Razdeljena je na sedem poglavij, ki odgovarjajo sedmim „stanovanjem“, o katerih govori svetnica v svoji knjigi Notranji grad. Kratkemu uvodu v ozračje posameznega obdobja duhovnega življenja, ki mu je posamezno poglavje posvečeno, sledijo kratki odlomki, vselej uvedeni z vprašanji, ki si jih prej ali slej zastavimo, če smo že kdaj hoteli moliti oziroma dati Bogu pomembnejšo vlogo v svojem življenju. Dodano je tudi bolj praktično obarvano poglavje Terezija in naš vsakdanjik z namigi, kako se lahko tudi po že dobro poznanih poteh z novim zagonom odpravimo na pot k Bogu.
Knjižica na sodoben in svež način odpira pristop k duhovnemu življenju po nauku sv. Terezije, cerkvene učiteljice. Njeni spisi so prevedeni v slovenščino, a so za večino bralcev zahtevno branje, tudi če jih tematika sama zanima. Knjiga Odkriti Boga je uporabna tudi kot pripomoček, da v Terezijinih knjigah najdemo teme, ki nas bolj zanimajo, in jih primerno uvrstimo v širši okvir duhovnega življenja.
Na naslovni strani je detajl gradu kot namig na prispodobo, ki jo uporablja sv. Terezija. Obenem pa je grad na fotografiji prebivališče skupnosti karmeličank, ki ji pripada s. Doroteja.
Knjiga je slovenski prevod nemške knjižice Innewerden Gottes nach Teresa von Avila, ki je septembra 2015 zagledala luč sveta pri avstrijski založbi Christliche Innerlichkeit. Uvod, v katerem izvemo tudi nekaj o nastajanju knjige, je bil napisan posebej za slovensko izdajo.

1.izdaja december 2015
104 strani, Format: 11,8 cm x 19,4 cm, mehak ovitek
9 barvnih fotografij
Cena 10 evrov

Zahvala sodelujočim:

p. Antonio Sagardoy OCD, mentor v prvem obdobju nastajanja
Karin Hladnik, lektorica 2013
s. Agnes Rosenberger OCD, predstojnica (kritično branje in dovoljenje za objavo!)
mag. Maria Ankowitsch, lektorica 2014 in 2015
s. Petra Rosenberger, generalna predstojnica FBS, kritično branje z vidika pastoralne uporabe
dr. Elisabeth Münzebrock, kritično branje z vidika terezijanske duhovnosti
mag. Simon Fortuna, pomoč pri prevajanju v slovenščino
prof. Janez Zupet, strokovni pregled prevoda
Stanislav M. Maršič, lektor slovenske izdaje
mag. Hanzi Filipič, glavni urednik celovške Mohorjeve založbe, prelom in svetovanje pri sami izdaji.
Zahvala velja tudi vsem prijateljem, ki so me pri delu spodbujali, in moji dragi redovni družini za vso podporo, ki sem je bila deležna.